Buy Levaquin Online buy ventolin online buy Synthroid without prescription buy Cymbalta online buy Singulair no prescription buy professional Cialis buy Amoxicillin Amitriptyline no prescription Pharmacy Florida Buy Zithromax online buy Soma without prescription buy Zocor online Pharmacy Express Canada
 
 

Seniorkommittén

Sören Skoglund med rätt att adjungera folk till kommittén

Seniorernas torsdagsträning sker kl. 18.00 Välkommen.

Seniorkommitténs målsättning är att aktivera och stimulera våra manliga medlemmar från 35 år och uppåt. Kommittén vill medverka till att främja friskvård i en trevlig samvaro för seniormedlemmarna. Särskild omsorg skall ägnas seniormedlemmar som genomgår nybörjarutbildning i syfte att inlemmas i klubbgemenskapen. Kommitténs målsättning är vidare att i samverkan med övriga berörda kommitéer utveckla tävlingsverksamhet inom klubben. En annan uppgift är att utveckla tävlingsutbytet med närliggande klubbar och i dessa sammanhang även stimulera det sociala umgänget gemensamma.

ÖVRIGA KOMMITTÉR

Bankommittén

Bo Wallin, sammankallande, Lars-Åke Ingelsson

Juniorkommittén:

Sebastian Kroik Paulsson, med rätt att adjungera folk till kommittén

Tävlingskommittén

Göran Persbo, sammankallande, Anders Westman, Helena Paulsson, Daniel Carlsson

Utbildningkommittén

Margaretha Hansson sk

Servicekommittén

Ingrid Engström sk

 
 

STYRELSEN

 
 

Ordförande
Bo Wallin

Vice Ordförande
Nicklas Stenlund

Ledamot
Sebastian Kroik Paulsson

Ledamot
Göran Persbo

Ledamot
Margareta Vestman Grundström

Vice Ordförande
Alf Olofsson
Centralgatan 9
919 91 Åsele
070-649 41 81
olofsson_alf@telia.com

Kassör
Inge-Bo Agerhäll
Lingonstigen 19
91931 Åsele
info@maggans.se

Suppleanter
Daniel Carlsson
Movägen 6
919 31 Åsele
070-649 41 83
daniel.carlsson@hotmail.com

Fred Oskarsson
Villavägen 26
91931 Åsele
070-3396740
fred.oscarsson@ktv.asele.se